Home / Zanimljivosti

Zanimljivosti

Naša uvek otvorena knjiga

Naša uvek otvorena knjiga

Izvor: Novosti Pre dva veka Vuk Stefanović Karadžić sačinio prvi srpski rečnik. Delo koje predstavlja najveću prekretnicu i temelj srpske kulture SVE reči koje su Srbi do tada najčešće izgovarali, Vuk Karadžić pre tačno dva veka sabrao je u jednu knjigu – „Srpski rječnik istolkovan njemačkim i latinskim riječima“ (Beč, ...

Detaljnije »

Izložba „Tito u Africi” u Oksfordu

Izvor: Politika Rezultat rada autora izložbe jeste i knjiga „Tito u Africi – slike solidarnosti”, objavljena na srpskom i engleskom jeziku, a prihod od prodaje engleskog izdanja ići će u dobrotvorne svrhe Po­sle uspe­ha u Be­o­gra­du, Iz­lo­žba „Ti­to u Afri­ci – sli­ke so­li­dar­no­sti” Mu­ze­ja Ju­go­sla­vi­je, ko­ju je u Be­o­gra­du vi­de­lo ...

Detaljnije »

Retkosti koje svet želi da vidi

Izvor: Politika Udruženju „Adligat” poklonjena biblioteka o Čehovu iz zaostavštine uglednog prevodioca Petera Urbana. Najavljeno još devet donacija iz Austrije i Nemačke Mno­gi evrop­ski me­di­ji u po­sled­nje vre­me do­la­ze u Be­o­grad sa­mo da bi na­pra­vi­li re­por­ta­žu o neo­bič­nom ba­njič­kom Mu­ze­ju knji­ge, na­sta­lom na osno­vu po­ro­dič­ne tra­di­ci­je du­ge go­to­vo dva ve­ka, ...

Detaljnije »

8 jedinstvenih biblioteka širom sveta

Izvor: National Geografic Predstavljamo vam neke od najlepših i najupečatljivijih bibiloteka na svetu. 1. Biblioteka u Sankt Galenu, Švajcarska (Convent of St Gall) Jedinstveni rukopisi iz IX veka i prvi arhitektonski plan na pergamentu samo su neka od književnih blaga koja se čuvaju u ovoj biblioteci staroj 1.200 godina, koja ...

Detaljnije »

„Ubistvo u Orijent ekspresu“: Otmica koja je podstakla Agatu Kristi da napiše svoje najpoznatije delo

Izvor: National Geografic Da li ste znali da je slavna britanska književnica jedan od svojih najpoznatijih detektivskih romana napisala inspirisana još poznatijim slučajem kidnapovanja? U čuvenom romanu Agate Kristi, “Ubistvo u Orijent ekspresu”, belgijski detektiv Herkul Poaro rešava misteriju ubistva američkog tajkuna. Dok je priča iz 1934. godine, prilagođena u ...

Detaljnije »

Matica srpska: Izlazi treći tom Srpske enciklopedije

Izvor, Foto: Dnevnik.rs Matica srpska objaviće tokom narednih meseci ove, 2018. godine, prvu knjigu trećeg toma Srpske enciklopedije. Najzad je, naime, nakon bezmalo pet godina, koliko je proteklo od izlaska drugog toma Enciklopedije, zaokružena finansijska konstrukcija ovog kapitalnog poduhvata (koji MS realizuje zajedno sa SANU i Zavodom za uybenike), što ...

Detaljnije »