Agende

Agende

U svom izvornom značenju pojam agenda se odnosi na neki podsetnik, notes u koji se unose beleške o poslovima koje treba obaviti. Izraz je preuzet iz latinskog jezika i znači dnevnik, beležnik, spisak stvari koje treba obaviti.

Agende stampa agendi stamparija Sinag
Agende stampa agendi stamparija Sinag

U pojedinim zemljama, kao što je Švajcarska postoje đačke agende, u kojim učenici zapisuju svoje domaće zadatke i organizuju svoje aktivnosti. Predviđeni su kao vid komunikacije između škole i roditelja, jer su i roditelji i učitelji dužni da njegov sadržaj kontrolišu i upisuju zapažanja, rezultate i ocene. Roditelji ga potpisuju svake nedelje kao znak da su sadržinu iščitali i da su sa njom saglasni. Izrađuju se i primerci ličnih planera sa logotipima preduzeća, imenima, natpisima, pa čak i rubrikama koje kupac želi.

Krajem dvadesetog veka, u sklopu globalne digitalizacije, papirne agende počeli su smenjivati elektronski uređaji.a početkom dvadeset i prvog veka, proces je nastavljen, a nove zamene za agende nalaze su u smartfonima i tablet računarima.

Ipak, paiprne agnede ostaju nezamenljiv prenosivi štampani, promotivni materijal. Uglavnom su malih dimenzija, ukoričeni u koži ili drugom mekom a kvalitetnom materijalu. Nalik je drugomn priboru sličnog izgleda i građe, kao što su sveske (školski i kancelarijski pribor), notesi (za sitne pribeleške).

Agende su promotivni materijal koji se koristi tokom cele godine. Agende su zastupljene u kancelarijama i nezamenljiv su reklamni materijal te vrste. Nudimo Vam mogucnost da odaberete kavlitetnu agendu za Vašu firmu i Vaš poslovni poklon.

Nudimo Vam širok asortiman: sa klasičnim i modernim bojama, koricama koje su pogodne za brendiranje. Agende reklamiraju Vašu delatnost, komaniju ili brend. Knjižni blok naših agendi karakterise funkcionalan dizajn. Agende spadaju u kategoriju premimum poslovnih poklona koji se koriste preko cele godine, u svakoj prilici.
Štamparija Sinag Vam nudi više vrsta agendi pogodnih za sve vrste štampe: tampon štampa, suva štampa, štampa suvim žigom. Radimo brzo i kvalitetno.

Agende štamparija Sinag print