Blok

Blok za pisanje je skup papira sa osnovnim podacima Vašeg preduzeća, koji se koristi u svakodnevnom radu za beleženje raznih podataka. Blok za pisanje i beleške predstavlja neizostavan kancelarijski materijal u svakoj firmi. Hvatanje beležaka je izuzetno korisno.

Najčešće su to kratke beleške koje odlično služe kao podsetnik. Prednost ovakvih beležaka je to što su kratke i vrlo pregledne. Blok za pisanje najčešće se sastoji od 50 listova, ali po potrebi može ih imati više ili manje.

Blok za beleške je mnogo više od običnog bloka. On prestavlja idealno sredstvo za promociju i Vaš reklamni materijal koji ćete deliti poslovnim sradnicima i klijentima. U svetu je ovaj reklamni artikal veoma zastupljen, a kod nas je u povoju. Blokovi su jedan od najboljih reklamnih proizvoda, zato što imaju maksimalnu upotrebnu vrednost a samim tim i konstantnu vašu reklamnu poruku pred očima osobe koja je dobila i koristi vaš blok.

stampa blokova sinag print
stampa blokova sinag print

Svim preduzećima, zanatlijama, kompanijama malim i velikim, društvima u svakodnevnom poslovanju, ali i  studentima i đacima blokovi služe za beleženje raznih informacija. Često ga izrađujemo za potrebe kongresnih događanja kada je ujedno i dobar oblik promocije. Blokovi se koriste u kancelarijama, terenskom radu, poslovnom putovanju, na sastancima, učionicma, amfiteatrima, na ulicama…

Spiralni reklamni blokovi su alternativa rokovnicima. Na koricama možete detaljnije da predstavite svoj program i delatnost. Takođe, postoji mogućnost da se na svakoj unutrašnjoj strani koja je predviđena za pisanje stavi reklama i logo firme. Reklamni blokčići mogu da se štampaju i u jeftinijoj varijanti bez korica i spirale i zgodni su kao blokovi za beleške.

Štamparija Sinag za Vas pravi blokove za pisanje na ofsetnom 80gr/m 2 papiru. Format može biti A4, A5 ili A6 beli ili sa jednom ili više boja štampe. Mogu biti lepljeni ili povezani metalnom spiralom. U zavisnosti od Vaših potreba možemo ih doraditi na različite načine (lepljeno u zaglavlju, perforirano i klamovano, spiralni povez…). Korice za blokove izrađujemo tehnikom digitalne štampe u punom koloru na 300gr/m 2 kvalitetnom kartonu (plastificirane po želji).

Štampa blokova štamparija Sinag print