Monografije

Monografija je pisano delo koje detaljno obrađuje jednu temu. Često je u pitanju naučni esej ili naučni traktat, koji može biti objavljen kao knjiga ili članak u časopisu. Monografija je po definiciji jedan dokument koji sam po sebi predstavlja kompletan tekst. Obično je delo jednog autora, ali to nije uvek slučaj. Izlaganje u monografiji je na višem nivou od udžbenika.

stampa monografija Sinag print
stampa monografija Sinag print

Među naučnicima je uobičajena praksa da se svaki dovoljno obiman rad koji istražuje određenu temu objavi kao monografska publikacija. Ona sadrži detaljan opis metodologije datog istraživanja, predstavljanje rezultata istraživanja i njihovo tumačenje.

Bibliotekari pod monografijom podrazumevaju svaku neserijsku publikaciju koja je završena u jednom tomu ili u konačnom broju tomova. Po tome se ona razlikuje od serijskih publikacija, kao što su magazin, časopis ili novine.

Da bi monografija bila priznata kao naučno delo mora imati obim ne manji od 50 stranica po autoru (kao jedinica mere obima stranica iznosi 1800 tekstovnih znakova. Jedan tabak iznosi 16 stranica). Monografija međunarodnog značaja mora se baviti tematikom koja je od interesa za nauku.

stampa monografija Sinag print monografija
stampa monografija Sinag print 

 

Štamparija “Sinag” za vas štampa sve vrste monografija. Dozvolite da vaše naučno ili delo od međunarodnog značaja izađe na svetlost dana u najlepšem izdanju, sjajne grafike i odličnog
kvaliteta štampe.

Pozovite nas da se dogovorimo oko štampanja monografije.

 Štampa mogorafije štamparija Sinag print.