Pakovanja

Možete imati savršen proizvod u svojoj ponudi, kvalitetan, sa povoljnom cenom, ali, ako nije adekvatno upakovan – niste „napravili posao“. Ambalaža, odnosno pakovanje, veoma su bitni za prepoznatljivost i originalnost proizvoda koji nudite.

Štampa na pakovanjima je najbolji način da Vaši proizvodi budu prepoznatljivi na tržištu. Kada potrošači ubuduće vide proizvod u pakovanju sa logotipom Vašeg preduzeća, znaće da je u pitanju provereni kvalitet.

stampa pakovanja stamparija Sinag print
stampa pakovanja stamparija Sinag print

Pakovanja su ambalažni materijal koji služi za lakši i brži transport određenih proizvoda ili materijala. Mogu biti različitih oblika i dimenzija. Kao i svaki drugi ambalažni materijal, pakovanja služe i da svojim dizajnom, oblikom, dimenzijama i bojom skrenu pažnju potrošača na proizvod smešten u njima. Zato je jako važno da pakovanja Vaših proizvoda budu prepoznatljiva i lako uočljiva, u bojama Vaše kompanije.

Pakovanja mogu biti transportna, namenjena za pakovanje svih vrsta industrijskih proizvoda, za selidbe, skladištenje i sl. Za njihovu proizvodnju koristi se troslojni, petoslojni talasasti karton i siva lepenka. Štamparija Sinag za Vas radi i flexo štampu – kategorija visoke štampe gde su štampajući elementi na štamparskoj formi izdignuti, a neštampajući udubljeni.

Kaširana ambalaža je uobičajeni naziv za ambalažu koja je izrađena od dve različite, međusobno zalepljene (kaširane) vrste materijala. Uglavnom je to prethodno odštampani papir ili hromokarton i valoviti karton. Zbog velikih mogućnosti primene grafičkih rešenja i oblikovanja ova vrsta pakovanja je u širokoj primeni.

Pakovanja napravjena od sive lepenke odlikuje velika tvrdoća i čvrstoća. Zbog svojih osobina pogodna je za pakovanje veoma teških proizvoda. Ukoliko Vi to želite, štamparija Sinag za Vas će učiniti da ovo pakovanje bude i vodootporno.

U komercijlanu ambalažu odn. Komercijalna pakovanja smešta se proizvod koji se neposredno prodaje potrošaču, pa se s toga još naziva i maloprodajna ili potrošačka ambalaža. Pošto dolazi u neposredni kontakt sa potrošačem ona istovremeno svojom bojom, oblikim, veličinom i kreacijom obavlja i plasman proizvoda.

Štampa pakovanja štamparija Sinag print