Štampa časopisa

Časopis je periodička, serijska publikacija koja izlazi u redovnim vremenskim periodima i najčešće pokriva određeno područje. Mogu biti različitog sadržaja. finansiraju se reklamiranjem, prodajom, pretplatom ili kombinacijom ova tri načina.

Časopisi, za razliku od novina, koje su takođe serijske publikacije, imaju manje dimenzije, veći broj stranica i korice. Mogu biti: nedeljni, mesečni, dvomesečni, tromesečni, polugodišnji ili godišnji. Časopisi, kao i novine, mogu biti zabavnog, stručnog, umetničkog ili naučnog sadržaja. Razlikuju se opšti ili popularne časopisi namenjeni najširem krugu čitatelja, i specijalizovani časopisi poput književnih i naučnih časopisa koji su namijenjeni posebnom sloju čitatelja.

Štamparija Sinag Vam nudi brzo i kvalitetno štampanje svih formata časopisa u tiražima koje Vi želite. Štampamo crno belo i u koloru, u zavisnosti od Vaših potreba.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja vrši kategorizaciju časopisa. Pogledajte kako izgleda Kategorizacija naucnih casopisa za 2016 OVDE .

stampa casopisa Sinag print
stampa casopisa Sinag print

Pozovite nas da se dogovorimo oko štampanja časopisa, štampraija Sinag print uvek ima povoljne cene, a vrhunski kvalitet.

Štampa časopisa štamparija Sinag print