Štampa plakata i postera

Plakat ili poster je saopštenje za javnost velikog formata, najčešće na papiru. U većini slučajeva sastoji se od slova i slike. Ističe se na javnom mestu u cilju reklame ili se lepi na stubovima za plakate da bi se naja vile priredbe ili neke mere koje će se preduzeti zatim da bi se propagirale političke poruke, reklamirala roba ili usluge itd. Štampa se samo sa jedne strane papira.

Oblikovani su upadljivo i koriste tipografiju i slikovni materijal tako da željeni iskaz bude uočljiv jasno i razgovetno.

Kao medijum širokog delovanja razvoj tesno je povezan sa nastankom različitih postupaka štamparske tehnike. Prvi plakati sa slikama nastali su pri kraju XV veka kada su na raspolaganju stajali drvorez i štampanje knjiga kao raspoložive tehnike umnožavanja. Do XIX veka bio je preovlađujući pisani plakat. I danas su plakati koji koriste samo slova uobičajni i efektni. Ali pronalaskom litografije krajem XVIII veka stvoren je postupak kojim su slike mogle jednostavno da se integrišu tako da se sve više širio plakat sa slikom.

Posle Drugog svetskog rata litografiju kao tehniku štampanja u velikoj meri je zamenio postupak ofsetne štampe čime su se otvorile mogućnosti za veći spektar boja i finije nijansiranje. Povremeno se plakati izrađuju i u tehnici sito štampe.

Plakati i posteri su atraktivan i efikasan način marketinga. Uglavnom se koriste za promociju raznih događaja, koncerata i filmova, ali su dobri i za promociju proizvoda, akcijskih ponuda, usluga itd.

Ne smeju biti pretrpani informacijama i slikama. Poruka mora da bude jasna i da zainteresuje posmatrače.

Štampamo postere i plakate za Vas u raznim dimenzijama i tirazima, najčešće na 100 g. i 150 g papiru, u svim veličinama iz A i B formata.

stampa plakata i postera
stampa plakata i postera

Pozovite nas da se dogovorimo oko štampe plakata i postera. Naše cene su veoma povoljne, a kvalitet vrhunski.

Štampa plakata i postera Štamparija Sinag print