Digitalna štampa

Digitalna štampa je idealna ukoliko želite da vrlo brzo dobijete kvalitetno odštampan reklamni materijal. Preporučuje se u slučaju kada je potrebno odštampati manji ili srednji tiraž.

Karakteristike

S obzirom na to da nastaje uz dostignuća savremene tehnologije kojima je cilj da sve bude brzo i jednostavno, upravo ovakva je i digitalna štampa. Jednostavna je zbog toga što je dovoljno da materijal bude na nekom digitalnom uređaju (kompjuter, lap top, telefon, USB memorija…) da bi bilo moguće obaviti digitalnu štampu. To danas nikad nije bilo lakše – većina stvari koje su nam potrebne dostupne su i u digitalnoj formi. S druge strane sve što nije digitalizovano lako se može digitalizovati. Sa ovom karakteristikom ide i brzina digitalne štampe. U veoma kratkom roku digitalnom štampom moguće je odštampati kvalitetan materijal za manji i srednji tiraž.

Međutim, kada su u pitanju veliki tiraži preporuka je koristiti offset štampu.

Šta možete štampati digitalnom štampom?

Papirna galanterija

Digitalna štampa je idealna za štampanje papirne galanterije i kancelarijskog materijala, kao i raznih reklamnih materijala od papira. Od vizit kartica, flajera, brošura, memoranduma, preko različitih vrsta kataloga, do pozivnica za različite namene. Sve vrste papira pogodne su za digitalnu štampu.

Štampa velikih formata

Pored papira, digitalna štampa je pogodna i za štampanje na drugim materijalima, kao što su PVC folije, muflon, cerade, blueback papiri i druge vrste specijalizovanih papira. Zahvaljujući tome, razvila se posebna grana digitalne štampe, specijalizovana za digitalnu štampu velikih formata. Tako se digitalna štampa koristi za oblaganje izloga reklamama, sajamske štandove, brendiranje lokala i sl.

Digitalna štampa iz tabaka

Digitalna štampa iz tabaka je pogodna za štampanje manjih i srednjih tiraža, a moguće je štampanje na svim vrstama papira. Velika prednost koju digitalna štampa iz tabaka ima nad ostalim vidovima ove vrste štampanja jeste mogućnost specijalne dorade u vidu : perforacije, numeracije ili personalizacije ID kartica, bušenja, savijanja, ali i drugih usluga dorade.

Šta je digitalna štampa?

Digitalna štampa je jedna od najmlađih tehnika savremenog štampanja i sigurno jedna od tehnika koja je u najvećoj ekspanziji. Razlog tome je činjenica da digitalna štampa, kao što joj i sam naziv kaže, nastaje sa napretkom tehnologija i procesom digitalizacije. Savremena dostignuća u oblasti tehnologije omogućila su da štampanje postane brže i jednostavnije – omogućile su nastanak digitalne štampe.

Prednosti digitalne štampe

Pored brzine i jednostavnosti, digitalna štampa poseduje i druge karakteristike koje je izdvajaju u odnosu na druge tehnike štampanja, pre svega sa offset štampom. Digitalna štampa je finansijski povoljnija od offset štampe. Takođe, digitalna štampa omogućava personalizaciju materijala koji se štampa, njegovo menjanje i prilagođavanje u toku samog procesa štampanja.

Štampanje na ovaj način se preporučuje naročito za: vizit karte, flajere, ID kartice, memorandume, ali i za različite vrste kataloga, brošura, pozivnica. Pored toga, digitalna štampa je pogodna čak i za štampanje knjiga, ali samo ukoliko je njihov tiraž mali, kao i za različite vrste prospekata, nalepnica, plakata, kao i kalendara.

Kada je u pitanju digitalna štampa, treba imati na umu da ona ima mnogo prednosti u odnosu na offset štampu, osim rokova isporuke. U principu, digitalna štampa je finansijski povoljnija nego offset, te podrazumeva kvalitetnu štampu i relativno brzu izradu, koja naravno zavisi od tiraža želite. Posebnu prednost koju ima digitalna štampa u odnosu na standardnu offset štampu jeste mogućnost personalizacije, ali i mogućnost štampe u slučaju kada je potrebno menjati i prilagođavati podatke nakon određenog broja primeraka, kao što je slučaj sa recimo štampanjem ulaznica, koje sadrže bar kodove ili štampanja kartica za nagradne igre.

Tu smo zbog vas

25 godina iskustva i zadovoljni klijenti su naša najbolja preporuka. Posedujemo najsavremenije mašine za štampanje koje nam omogućavaju da pružamo visokokvalitetnu uslugu štampe!